BuroConnect

Welkom op de site van Buro Connect.

Voor psychosociale therapie voor volwassenen / kinderen en dyslexiebegeleiding.

Buro Connect richt zich zowel op; de begeleiding van mensen met psychosociale problemen als op kinderen met dyslexie, dyscalculie en het verwerken van trauma’s door middel van speltherapie. Daarnaast is buro Connect ook een kinderopvang via het Chr. Bureau Parelopvang.

Vandaar dat u hierboven verschillende pagina’s zult aantreffen met specifieke informatie.

homepage